Polityka prywatności

POLITYKA COOKIES I PRYWATNOŚCI

 1. Podczas procesu rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w sklepie Dtsklep.pl, dzięki czemu przy każdym kolejnym zakupie, nie ma potrzeby ponwnego wypełniania formularza zamówienia. Będąc zarejestrowanym oszczędzasz swój czas i uzyskujesz możliwość śledzenia swojej historii zamówień.
 2. Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W sytuacji, gdy nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie celem realizacji zamówienia, nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.
 3. Prosimy, abyś pamiętał, że w każdym czasie pełne masz prawo do aktualizacji lub pełnego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie lub korzystając z naszego wsparcia.
 4. Gwarantujemy, że nasza firma przestrzega rygorystycznie polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne, a my nieustannie pilnujemy, aby poziom ten trzymać przez cały czas działania firmy. Wierzymy, że informacje znalezione na tej podstronie pozwalają Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w sklepie DTsklep.pl.

 

I. Kto jest administratorem danych DTsklep.pl?

Podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych (dalej Administrator) jest:

DT Dolny Śląsk Sp. z o.o.

Sośnica 5a 55-080, k.Kąty Wrocławskie

NIP:  611-24-28-723

REGON: 231092316

Nazwa serwisu internetowego firmy to DTsklep.pl

 

II. Jak zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Do najważniejszych komponentów systemu ochrony danych osobowych należą:

 1. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają wyłącznie pracownicy DTsklep.pl którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich przstrzegania zasad bezpieczeniństwa w zakresie danych osobowych, posiadanych przez firmę Dtsklep.pl
 2. System IT DTsklep.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.
 3. Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 4. Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

 

III.O jakie Twoje dane osobowy prosimy?

 1. Zarejestrowany Użytkownik po zalogowaniu do sklepu ma dostęp do statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany Użytkownik w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie dane ze sklepu DTsklep.pl
 2. W trakcie rejestracji prosimy o:
 1. Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez DTsklep.pl i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.

Złożenie zamówienia

 1. W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.
 2. Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:
 1. W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:
 1. W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:
 1. Imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane, na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego Enova.
 2. W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez DT Dolny Śląsk Sp. z o.o.
 3. DTsklep.pl współpracuje z następującymi operatorami płatności: DOTPAY operatora serwisu dotpay.pl
 4. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

 

IV. Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na  DTsklep.pl

 

A.DTsklep.pl (serwer)

 

 1. System informatyczny, z którego korzysta firma Dolny Śląsk Sp. z o.o. automatycznie gromadzi dane związane z urządzeniem (logi), z którego korzystasz łącząc się z DTsklep.pl. Dane te gromadzone są wyłącznie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na DTsklep.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji DTsklep.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.
 2. Są to wyłącznie dane statystyczne, które nigdy nie są łączone z danymi osobowymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej, celem poprawiania błędów systemowych i zwiększania użyteczności i funkcjonalności sklepu.

 

B. DTsklep.pl (cookies)

 1. DTsklep.pl  korzytsa technologii „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia DTsklep.pl rozpoznania Ciebie i dostosowania DTsklep.pl do Twoich potrzeb.
 2. DTsklep.pl  wykorzystuje cookies do:
 1. W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety zablokowanie plików cookies pochodzących ze wskazanego serwisu, może powodować ograniczenie poprawności jego działania.
 2. Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w DTsklep.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka. Pomoc techniczną jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

C.Google Analytics (cookies)

 1. Google Analytics korzysta z technologii „cookies”, czyli plików tekstowych zamieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez DTsklep.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.
 2. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.
 3. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
 4. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów celem poprawiania błędów systemowych i zwiększania użyteczności i funkcjonalności sklepu.
 5. Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety zablokowanie plików cookies pochodzących ze wskazanego serwisu, może skutkować ograniczeniem poprawności jego działania
 6. Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w DTsklep.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka. Pomoc techniczną jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

D.Google AdWords (cookies)

 1. Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez DTsklep.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.
 2. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.
 3. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
 4. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów celem poprawiania błędów systemowych i zwiększania użyteczności i funkcjonalności sklepu.
 5. Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety zablokowanie plików cookies pochodzących ze wskazanego serwisu, może skutkować ograniczeniem poprawności jego działania.
 6. Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w DTsklep.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka. Pomoc techniczną jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów DTsklep.pl 

DTsklep.pl  współpracuje z zaufanymi partnerami biznesowymi, co oznacza m.in. staranność w weryfikacji zamieszczanych w DTsklep.pl  linków prowadzących do innych stron internetowych. DTsklep.pl  nie ponosi odpowiedzialności jednak za standard i politykę ochrony prywatności używaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy przegląd każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy zgadzasz się, aby powierzyć tym firmom Twoje dane osobowe.

 

VI. Udostępnianie Twoich danych osobowych

W wyjątkowych sytuacjach, prawo zobowiązuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, DTsklep.pl  dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

 

VII. Zmiana polityki bezpieczeństwa DTsklep.pl

 1. DTsklep.pl  zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania DTsklep.pl  lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.
 2. O takiej zmianie DTsklep.pl  powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.
 3. Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem: http:// DTsklep.pl  /politykaprywatnosci.html

 

VIII. Kontakt

 1. DTsklep.pl  kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych okolicznościach posiłkujemy się podanym przez Ciebie numeru telefonu.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu (+48 71) 316 74 81 lub e-mail dt.dolnyslask@op.pl
 3. W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych  prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu lub e-mail dt.dolnyslask@op.pl lub własnoręczne usunięcie konta po ówczesnym zalogowaniu się do swojego konta.
 4. W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

DT Dolny Śląsk Sp. z o.o. Sośnica 5a 55-080, k.Kąty Wrocławskie