14 dni na zwrot zakupów

 

ZMIENIŁEŚ ZDANIE I CHCESZ ODDAĆ ZAKUPY DO SKLEPU?

Jako konsument, masz prawo zwrócić zakupiony produkt w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Będziemy wdzięczni, jeśli zwrócisz go w oryginalnym opakowaniu producenta.

 

 

JAK DOKONAĆ ZWROTU ZAKUPÓW?

 1. Jeśli zdecydowałeś się na zwrot, wypełnij formularz dostępny darmowo w Internecie
 2.  W informacji zwrotnej wysłanej na podany w zgłoszeniu adres mailowy otrzymasz informacje na jaki adres należy wysłać zwracany produkt oraz unikalny numer identyfikacyjny RMA, który ułatwi nam przyjęcie zwrotu i rozliczenia
 3. Jeżeli jesteś Konsumentem, jedyny koszt jaki ponosisz to koszt przesyłki zwrotnej zakupionego towaru (chyba, że akurat trwa promocja dotycząca zwrotów).
 4. Kiedy produkt trafi do naszego magazynu, to w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych dokonamy sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia warunki zwrotu zakupów, wystawimy i wyślemy na Twój adres mailowy elektroniczną fakturę korygującą. Po jej akceptacji, w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych, dokonamy zwrotu zapłaty na wskazane konto lub też wystawimy kupon rabatowy na kolejnej zakupy – to zależy od decyzji Klienta (w przypadku wcześniejszej płatności przy pomocy kart podarunkowych kupowanych przez firmy nie ma możliwości zwrotu gotówki).

WARUNKI ZWROTU ZAKUPÓW?

Poniżej przedstawiamy informacje prawne dotyczące zwrotów towaru. Przedstawiamy pełną informację dotyczącą zwrotów, choć jak zapewne można się domyślić, nie wszystkie z tych punktów odnoszą się do naszego sklepu (np. nie prowadzimy sprzedaży napojów alkoholowych). W przypadku wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta.
Zasady zwrotu produktów zakupionych w sklepie internetowym są dokładnie uregulowane ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) art. 27. Na jej podstawie, konsumentowi przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w okresie 14 dni od dnia dostarczenia. Konsument ma prawo zwrotu bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.
Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu z przedsiębiorcą w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.